Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich

w Wilkowie Polskim

AKTUALNOŚCI

Nowy Rok Szkolny 2018/19

Dnia 3 września...

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18

22 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2017/18. O godzinie 9:00 spotkaliśmy się w sali gimnastycznej i rozpoczęliśmy uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego. Na początku pani Dyrektor podziękowała za pracę i zaangażowanie wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników w mijającym roku szkolnym. Kolejno, każda klasa zaprezentowała się w letniej piosence bądź wierszykach o wakacjach i szkole. Następnie wychowawcy wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe, bądź bardzo dobre zachowanie. Wręczono także nagrody książkowe za konkurs przyrodniczy, czytelnictwo i pracę na rzecz szkoły. Podsumowano także wyniki plebiscytu na Najkulturalniejszego Ucznia Szkoły. Pan Marek Czapla wręczył nagrody zwycięzcom z Dnia Sportu zorganizowanego w poniedziałek. Opiekun SU podsumował także wyniki nauczania po II półroczu, wyczytując uczniów z najwyższymi średnimi i wzorowym bądź bardzo dobrym zachowaniem. Po akademii uczniowie rozeszli się do klas, aby móc otrzymać oficjalnie świadectwo ukończenia danej klasy i z uśmiechem zacząć letnie wakacje.

Udanych wakacji!