HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
w roku szkolnym 2016/2017

DATA

SPOTKANIE Z RODZICAMI

12.09.2016

I spotkanie w nowym roku szkolnym g.17.00.

25.10.2016

Dyżur nauczycieli

15.12.2016

Dyżur nauczycieli, powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na pierwsze półrocze

24.01.2017

wywiadówka – obecność  rodziców obowiązkowa,

23.03.2017

Dyżur nauczycieli

18.05.2017

wywiadówka- obecność obowiązkowa, powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku


                        Dyrektor szkoły, pani Katarzyna Borkowska  w sprawach służbowych przyjmuje  w środy w godzinach 9.00.- 10.00 

                        (kontakt telefoniczny w tych samych godzinach)

                        SEKRETARIAT – Helena Pawlicka           

                        CZYNNY    poniedziałek – czwartek 7.50 – 12.00, 

                                                                              piątek  7.50 – 11.10

strona intermetowa - www.spwilkowopolskie.eu

 Kontakt: Tel./fax: 61 44 34 096 , e- mail : spwilkowo_polskie@ op.pl