Dyrektor - mgr Borkowska Katarzyna

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

 NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Borkowska Katarzyna 

matematyka, zajęcia komputerowe, WDŻwR 

mgr Bossy Grażyna 

nauczanie zintegrowane, zajęcia kompensacyjno -rewalidacyjne

mgr  Czapla Hanna

 język polski, przyroda

mgr Czapla Marek

język polski, historia, wychowanie fizyczne 

mgr Dudzińska Bernadeta 

religia, przyroda 

mgr Nijaka Lucyna 

nauczanie zintegrowane, zajęcia techniczne

mgr Odważna Lucyna 

nauczanie zintegrowane, muzyka, plastyka 

mgr Ratajczak Oliwia

język angielski

mgr Szczepańska Hanna

nauczyciel bibliotekarz