W zakładkach znajdują się dokumenty:
  • Statut
  • Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego
  • Program Wychowawczy
  • Program Profilaktyczny